Email:
Hasło:

O karcie

    Karta Życia - jest pierwszą taką kartą w Polsce. Jest uzupełnieniem dokumentów tożsamości. 
Dane na niej zawarte mogą pomóc w udzieleniu pierwszej pomocy oraz umożliwić szybkie powiadomienie bliskiej osoby; osoba ta może również udzielić cennych informacji na temat zmian stanu zdrowia, zażywanych leków, itp.


   Karta Życia zawiera także “oświadczenie woli”o wyrażeniu lub o nie wyrażeniu zgody na pobranie narządów i tkanek do transplantacji. Zgodnie z Polskim prawem, po śmierci narządy mogą być pobrane, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. Sprzeciw można wyrazić m.in. na oświadczeniu potwierdzonym własnoręcznym podpisem lub zgłaszając go do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.  (Dz.U. z września 2005 r. Nr 169, poz. 1411).

   Oświadczenie o  wyrażeniu zgody na pobranie narządów może znacznie skrócić procedury szpitalne i pomóc uratować ludzkie życie.

Przykładowe uzupełnienie:
karta.png